Sheppardia aurantiithorax – Endemic to Rubeho Mountains, Tanzania

Ukaguru Mountains, Tanzania, August 7, 2019