Cisticola distinctus – Endemic to East Africa

Monduli Mountains, Tanzania, November 6, 2022

Near Monduli Mountains, Tanzania, July 29, 2022

Near Monduli Mountains, Tanzania, May 14, 2022

Oldonyo Sambu, Tanzania, December 16, 2022

Oldonyo Sambu, Tanzania, January 13, 2021

Oldonyo Sambu, Tanzania, July 19, 2020

Oldonyo Sambu, Tanzania, December 10, 2018