Bocagia minuta

On the way to Udzungwa Scarp Mountains, Tanzania, December 5, 2021 

Ifakara, Tanzania, , December 26, 2017