Cinnyris reichenowi

Bwindi Impenetrable Forest, Buhoma, Uganda, May 17, 2023

Bwindi Impenetrable Forest, Buhoma, Uganda, May 18, 2023

Naro Moru River Lodge, Kenya, April 7, 2023

Castle Forest, Kenya, April 2, 2023

Castle Forest, Kenya, February 10, 2022

Castle Forest, Kenya, November 11, 2020

Bwindi Impenetreble Forest, Uganda, June 21, 2019

Castle Forest, Kenya, July 7, 2018