Saxicola rubetra

Mkomazi National Park, Tanzania, February 17, 2020

Arusha National Park, Tanzania, November 8, 2019

Arusha National Park, Tanzania, January 12, 2019

Kitulo National Park, Tanzania, January 7, 2017