Gorsachius leuconotus

Okovango River, Namibia, October 11, 2011

Okovango River, Namibia, October 10, 2011

Shakawe, Botswana, March 11, 2010