Pogonocichla stellata

 

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, March 18, 2024

Juvenile, Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, March 18, 2024

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, January 12, 2014

Bondwa Peak, Morogoro, July 25, 2023

Arusha NP, Tanzania, February 27, 2023

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, February 23, 2023

Meru Forest, Tanzania, November 19, 2022

Arusha NP, Tanzania, August 8, 2022

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, January 7, 2021

Arusha National Park, Tanzania, August 18, 2020

Nyungwe Forest, Rwanda, June 28, 2019 (Juvenile)

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, April 4, 2019

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, April 4, 2019

Arusha NP, Tanzania, April 3, 2015

Seldomseen, Zimbabwe, December 13, 2011

Ongoye Forest, South Africa, May 14, 2010

White Horse Inn Vumba, Zimbabwe, August 11, 2010