Chamaetylas fuelleborni – Endemic to SE Africa

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, November 13, 2022

Uluguru Mountains, Tanzania, December 30, 2016

Mufundi, Tanzania, January 3, 2016