Merops oreobates – Endemic to East Africa

Kakamega Forest, Kenya, February 18, 2022

Meru Forest, Tanzania, November 1, 2021

Arusha NP, Tanzania, September 26, 2019

Bwindi Impenetrable Forest, Uganda, June 23, 2019

Arusha National Park, Tanzania, July 16, 2013

Minziro Forest, Tanzania, July 19, 2016