Apaloderma Vittatum

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, March 18, 2024

Magamba Forest, West Usambara, January 12, 2024

Female, Arusha NP, Tanzania, July 16, 2023

Female, Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, February 23, 2023

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, October 13, 2022

Meru Forest, Tengeru, Tanzania, November 1, 2021

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, May 12, 2021

Magamba Forest, West Usambara, Tanzania, August 23, 2020

Castle Forest, Kenya, October 8, 2019

Uluguru Mountains, Tanzania, August 2, 2019

Nyengwe Forest, Rwanda, June 27, 2019

Nyungwe Forest, Rwanda, June 27, 2019 (female)

Magamba Forest, West Usambara, April 4, 2019

Arusha NP, Tanzania, April 3, 2015

Uluguru Mountains, Tanzania, December 29, 2016