Ploceus holoxanthus – Endemic to Tanzania

 

Bagamoyo, Tanzania, January 10, 2016